JUDr. Andrej Hudcovic, advokát

Vítam Vás na stránke mojej advokátskej kancelárie. Ako advokát poskytujem komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva, zastupujem klientov v konaní pred súdmi, exekútormi, orgánmi štátnej správy, obhajujem klientov vo všetkých štádiách trestného konania, poskytujem právne poradenstvo, pripravujem zmluvy podľa požiadaviek klientov a robím právne analýzy.

Som zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5764: www.sak.sk

Prehľad môjho doterajšieho štúdia a právnickej praxe:

  2011 - súčasnosť- súkromná advokátska kancelária v Trenčíne
  2008 - 2010- koncipientská prax v advokátskej kancelárii v Trenčíne
  1995 - 2008- Československá obchodná banka, a.s. (Hlavná pobočka Trenčín, Odbor právnych služieb
    Bratislava, Odbor ohrozených úverov Praha)
  1990 - 1994- Technopol, a.s. Bratislava, Chirana Export-Import, a.s. Piešťany
  1989 - 1990- postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
  1988 - 1990- Okresný súd Trnava
  1984 - 1988- Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


JUDr. Andrej Hudcovic


Advokátska kancelária
JUDr. Andrej Hudcovic
Legionárska č. 6434/2
911 01 TRENČÍN

Telefón: +421 32 3810384
Mobil: +421 917 526465
E-mail: ahudcovic@gmail.com

E-mail: advokat@hudcovic.sk

Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta.

line